* * * * *

eVahti Oy

Page
Menu
News
Pääsivu > Palvelut > Valvontakamerat > Rikoslaki videovalvonnassa

* * * * *

Rikoslaki videovalvonnassa

Sallittu kameravalvonta

Tekninen katselu ja kuvaaminen yleisillä paikoilla ei ole rangaistavaa. Valvontakameroiden käyttö kaduilla sekä liikkeissä ja rakennuksissa, joihin yleisöllä on pääsy, ei ole rangaistavaa salaakaan tapahtuvana. Avointa kameravalvontaa ei kohdisteta erityisesti kehenkään, ja koska kameravalvonnan tavoitteena on rikollisuuden torjunta ja selvittäminen, se koetaan yksityisyyttä loukkaavasta luonteestaan huolimatta hyväksyttäväksi. Kameravalvontaa ei saa harjoittaa ilman, että siihen on olemassa asiallinen syy ja tarve. Turvallisuuden ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittäminen voivat olla perusteita kameravalvonnalle.

Salakatselua koskeva säännös ei rajoita valvontakameroiden käyttöä liiketiloissa sulkemisajan jälkeen, kun tarkkailu kohdistuu mahdollisiin luvattomasti kohteessa oleviin henkilöihin.

Työnantajan suorittamasta kameravalvonnasta työpaikalla on omat erityisehtonsa. Työnantaja saa asettaa työntekijän teknisen tarkkailun kohteeksi vain, mikäli siitä on sovittu yhteistoiminta- ja kuulemismenettelyssä. Työnantajan on määriteltävä työntekijöihin kohdistuvan teknisen valvonnan käyttötarkoitus ja siinä käytettävät menetelmät sekä tiedotettava työntekijöille teknisen valvonnan tarkoituksesta, käyttöönotosta ja siinä käytettävistä menetelmistä. Hyväksyttäviä syitä tallentavalle kameravalvonnalle ovat esimerkiksi työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen, tuotantoprosessien valvominen sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen. Kameravalvontaa ei kuitenkaan saa käyttää yksittäisen työntekijän tarkkailuun työpaikalla, eikä kameravalvontaa saa olla käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa, henkilöstötiloissa tai työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa. Työntekijän työpisteeseen voidaan kohdistaa kameravalvontaa, jos se on välttämätöntä esimerkiksi ilmeisen väkivallan uhan vuoksi.

Kielletty kameravalvontakin voi olla sallittua, jos siihen saadaan loukatun suostumus. Tällöin teko ei ole enää oikeudeton. Esimerkiksi vieraana oleva henkilö voi sallia kuvatuksi tulemisen toisen henkilön kotona. Lisäksi kahdenvälisten keskustelujen videokuvaaminen salaa on yleensä sallittua niin koti- kuin julkisrauhankin piirissä, koska tällainen tallentaminen harvoin loukkaa toisen yksityisyyttä. Tällaisen videon näyttäminen muulle henkilölle voi tosin täyttää jonkin toisen rikoksen, esimerkiksi kunnianloukkauksen, tunnusmerkistön.

Laissa on voitu säätää poikkeuksia kielletystä salakatselusta tarkoin määritellyissä tilanteissa. Esimerkiksi poliisiviranomaisella voi tietyissä olosuhteissa olla oikeus tekniseen katseluun eli kotirauhan piirin kuvaamiseen ja tarkkailuun eräiden vakavien rikosten kohdalla.

Vinkit

  • Kotirauhan piiriin kuuluvilla paikoilla kuvaaminen on kielletty ilman suostumusta
  • Kameravalvonta on sallittua perustellusta syystä. Perusteltua syytä on arvioitava tapauskohtaisesti

Varoitukset

  • Vastuu kameravalvonnan lainmukaisuudesta on sen harjoittajalla
  • Omassa kodissa vierailevia ei saa kuvata ilman heidän antamaansa suostumusta
« prev top next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login